Výuka francouzského jazyka

Nabízím individuální výuku francouzského jazyka pro všechny úrovně od úplných začátečníků až po velmi pokročilé.

Výuka včetně výběru učebnic je vždy přizpůsobena individuálním potřebám a požadavkům studenta. Výuka probíhá v Brně dle časových možností studenta na dohodnutém místě. Výuka může probíhat například u Vás doma, v kavárně či ve firmě.