Překlady z a do francouzštiny

Nabízím překlady z češtiny do francouzštiny a naopak:

  • všeobecných textů,
  • textů z oblasti kultury,
  • prospektů,
  • letáků,
  • brožur.

Nepřekládám odborné texty z oblasti techniky, medicíny, práva apod.